Covid-19 läget den 16 juli

Ett minskande antal personer som är inlagda på länets sjukhus. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.