Covid-19 läget den 16 april

Positiva nyheter för den som blivit vaccinerad. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.