Covid-19 läget den 14 maj

Smittspridningen i länet fortsätter att vara hög och vaccineringens fjärde fas har inletts. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.