Covid-19 läget den 12 februari

Ett bra läge på Västmanlands sjukhus med få inlagda på grund av Covid-19. Taltidningen har ringt upp Västmanlands biträdande smittskyddsläkare Lars Blad.