Covid-19 läget den 10 juli

Hur ligger Västmanland till? Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.