Covid-19 läget den 10 december

Fortfarande en hög smittorisk i länet. Förhoppningen är att kunna starta vaccineringen i länet i mitten på januari. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.