Centerpartiet i Fagersta

Taltidningen har sökt och fått kontakt med en representant för Centerpartiet i Fagersta. De har dock valt att inte medverka.