Centerpartiet i Arboga

Taltidningen har inte lyckats få kontakt med någon representant för Centerpartiet i Arboga.