Care Ukraine

Med stöd av den Europeiska Socialfonden (ESF) driver Sala Kommun ett integrationsprojekt till stöd för de ukrainare som har flytt från kriget i hemlandet till Sala. Taltidningen har ringt upp projektledaren Christina Söderström-Nilsson.