Brandman på 70-talet

I serien om yrken med tydliga kännetecken ska vi idag träffa brandmannen Sune Sundqvist. Hur var det att gå in i en brand i galonbyxor, så som man gjorde på 70-talet.