Botaniska trädården och Västerås stadsbibliotek

Den 16 maj hölls en syntolkad visning vid Västerås stadsbibliotek och Botaniska trädgården. Taltidningen fanns på plats.