Boken kommer – Norberg

Norbergs socialbibliotekarie Britta Westerman berättar om olika alternativ för den som lånar talböcker.