Björkmans tivoli

På Arboga museum visas en utställning om Björkmans tivoli som sedan 1921 drivits av samma familj, ett av Arbogas äldsta företag. Taltidningen har besökt utställningen.