Betesförmedling

I år har den som har betesmark men inga djur och vice versa kunnat få hjälp av länsstyrelsen. Taltidningen har träffat betesförmedlingens projektledare Julia Carlsson.