Besöksregistrering i Västerås Stadshus

Sedan några månader kan man på ett smidigt sätt anmäla sig som besökare i Västerås Stadshus. Det berättar Jens Veho som ansvarar för Stadshusets nya besöksterminaler.