Besökskraft

Personalen inom besöksnäringen i Regionerna Västmanland, Örebro Län och Östergötland ska kompetensutvecklas för att kunna lindra de ekonomiska effekterna av coronapandemin. Här intervjuas Maria Granberg vid Handelskammaren Mälardalen, huvudprojektledare för projektet Besökskraft.