Att inte bara överleva, utan faktiskt också leva

En kartläggning om hur normer, krav och sociala relationer påverkar ungas psykiska hälsa. Taltidningen har träffat Tommy Eriksson från Folkhälsomyndigheten.