Årsmöte i Synskadades Riksförbund Sala-Heby

Styrelsen för Synskadades Riksförbund Sala-Heby förblir oförändrad efter årsmötet. Taltidningen har ringt upp ordföranden Doris Palm.