Årsmöte i Synskadades Riksförbund Köping-Kungsör

Synskadades Riksförbund Köping-Kungsör kämpar för att värva nya medlemmar och i höst planerar man en teknikdag för att skapa intresse. Här intervjuas föreningens omvalda ordförande Margareta Söderlund.