Årsmöte i Synskadades Riksförbund Arboga

SRF Arbogas styrelse har fått två nytillskott. Taltidningen har ringt upp föreningens omvalde ordförande Ulf Nyström.