Arbete med jämlikhet och jämställdhet i Fagersta

Under hösten genomför samtliga kommunanställda en obligatorisk utbildning i frågor som rör jämlikhet och jämställdhet. Taltidningen har ringt upp Annika Hedberg, social hållbarhetsstrateg i Fagersta.