Antibiotika

Den ökade antibiotikaresistensen i världen hotar grunden för modern sjukvård och i Europa dör 35 000 människor varje år till följd av resistensen. Taltidningen har träffat Västmanlands Smittskyddsläkare Daniel Heimer.