Anhörigstöd i Norberg

Vilket stöd kan man få från kommunen om man vårdar en anhörig eller närstående? Taltidningen har ringt upp anhörigstödjaren Sara Gillman.