Ambulansen under sommaren

Hur har ambulanserna rullat i sommar, finns det speciella skador som uppstår på sommaren och vilken var den största utmalningen? Taltidningen har träffat ambulanschefen i Västmanland, Fredrik Leek.