Älskade Västmanland

Hösten 2024 öppnar en helt ny utställning om västmanlänningarnas inställning till Västmanland på Länsmuseet; och din åsikt är viktig. Taltidningen har intervjuat processledaren Lina Sporrong.