Aguélistipendiet

Nu är det klart vem som tilldelas årets Aguélistipendium. Taltidningen har ringt upp Johanna Byström Sims, museiintendent på Aguélimuseet.