Afrikansk svinpest

Om du slänger resterna av en korvmacka i naturen riskerar du att smitta såväl vildsvin som tama grisar med det dödliga viruset Afrikansk Svinpest. Taltidningen har intervjuat Magdalena Bostedt, länsveterinär vid Länsstyrelsen i Västmanland.