Återremiss – Köping

På måndagens kommunfullmäktigemöte återremitterades frågan som handlade om ”Översyn av organisation – fullmäktiges särskilda uppdrag 2018”. Taltidningen har ringt upp det Socialdemokratiska kommunalrådet Elizabeth Salomonsson för att ta reda på vad som händer nu.