Bättre placering

I tidningen Fokus årliga Bäst att bo-rankning placerar sig Sala på plats 19 av Sveriges totalt 164 landsbygdskommuner. Taltidningen har ringt upp kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo (C) för att ta reda på mer.  

Svealandstrafiken

Till hösten kommer kollektivtrafikens bussar i Västmanland att se annorlunda ut. Taltidningen har träffat Svealandstrafikens VD, Peter Liss, för att ta reda på varför.