14 gamla askträd

Under veckan har det arbetats med att avverka och beskära 14 askträd vid en delsträcka på Brattbergsvägen. Taltidningen har ringt upp Johan Syren på driftavdelningen.