Salas översiktsplan

Nu kan du vara med och tycka till om hur det ska se ut i Sala år 2050. Här intervjuas planarkitekten Jasmina Trokic.