Kurser om syntolkning

Under våren arrangerar Region Västmanland i samarbete med Västmanlands Länsbildningsförbund två kurser för blivande syntolkar och arrangörer av syntolkade kulturevenemang. Det berättar Anders Westin på Västmanlands Länsbildningsförbund.  

Pengar till kulturen

Kulturen i Västmanland har fått drygt 30 miljoner kronor från staten; och den största delen av potten tillfaller Länsmusiken. Här intervjuas Lena Karlström, chef för Kultur och Ideell Sektor vid Region Västmanland.  

Prenumerera via MTM

Hur gör du om du vill prenumerera på en dagstaltidning via MTM, eller om du bara vill få våra tidningar via nätet. Taltidningen har ringt upp Kaisa-Marie Gustavsson, Taltidningskonsulent på Myndigheten för tillgängliga medier.  

Syntolkning Nu informerar

Sedan ett par år har syntolkningen en egen temadag. Den inföll den 12 mars; och då tillkännagavs bland annat vilken arena för kulturevenemang som är tillgängligast i Sverige. Här intervjuas Peter Lilliecrona, ordförande i den ideella föreningen Syntolkning Nu.  

Earth Hour – Norberg

På lördag släcker man ned belysningen på vissa gator i centrala Norberg mellan klockan 20.30 till 21.30. Taltidningen har ringt upp Norbergs näringslivschef Daniel Magnusson för att ta reda på mer.