Nära vård

Vad är egentligen Nära vård och varför ska man ställa om till det? Taltidningen har träffat Emma Spak, samordnare Nära vård vid Sveriges kommuner och landsting, för att fråga om Nära vård.

Ny kulturstrategi

Förra veckan inbjöds allmänheten till ett möte om kulturens framtid i Norberg, detta som ett första steg i en kulturstrategi som siktar in sig på år 2030. Här intervjuas kommunalrådet Johanna Odö.

Köpings översiktsplan

Arbetet med kommunens översiktsplan, som tar sikte på år 2040, har kommit igång. Först ut var en enkät om hur Köpingsborna upplever kommunens fysiska miljö. Det berättar planchefen Anita Iversen.

Ny sida – Fagersta

Fagersta kommun och Polisen kommer lämna information om brott, brottsfenomen och uppmärksammade händelser i Fagersta kommun, på kommunens hemsida under rubriken ”Polisen informerar”. Taltidningen har ringt upp Karolina Berglund, kommunchef i Fagersta.