Tommys berättelser del 2: En hjälpande hand  Här berättar Tommy Pihl om när han ”hjälpte” en kollega och därigenom tog ett steg utanför sin bekvämlighetszon.