Insyn

Taltidningen har träffat Johan Wickman på Insyn då de var på utställningen synexpo i Borlänge. Vi tittar bland annat på nyheter inom punktdisplayer och läskameror.

Nyheter från Mälarporten – Västerås

I framtiden blir passagen under järnvägen vid friidrottshallen på Rocklunda en av stadens viktigaste passager för gång- och cykeltrafikanter. Det är ett resultat som framkom i en omfattande gång- och cykelflödesanalys som har framställts som en del av arbetet med stadens nya resecentrum. Här intervjuas Sanna Edling, projektledare för resecentret och den därtill hörande stadsdelen…

Regionfullmäktige april 2019

Med 244 inlägg från ledamöterna på det senaste regionfullmäktigemötet blev sammanträdet långt. Taltidningen sammanfattar som vanligt mötet tillsammans med regionfullmäktiges ordförande, Andreas Weiborn (M).

Parlamentarisk grupp – Sala

Den Socialdemokratiska oppositionen har valt att tacka nej till en inbjudan om att delta i en parlamentarisk grupp. Taltidningen har ringt upp Ulrika Spårebo, gruppledare för Socialdemokraterna, för att fråga varför.

Herrgårdsbron renoveras – Arboga

Inom kort inleds omfattande renoveringsarbeten på Herrgårdsbron, bland annat för att göra området mer tillgängligt för gångtrafikanter. Det berättar Magnus Andersson, produktionschef på kommunens driftsavdelning.

Medborgarlöften – Köping

Nu har Köpings kommun och Polisen skrivit under medborgarlöften där de lovar att arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten i Köping. Taltidningen har ringt upp Roger Eklund, Socialdemokratiskt kommunalråd och ordförande i brottsförebyggande rådet.